Parafia pw. św. Karola Boromeusza: 52.253185, 20.977879