Na tym właśnie polega…

EWANGELIA – (Mt 13,47-53) 
Jezus powiedział do tłumów: Podobne jest królestwo niebieskie do sieci, zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie przy końcu świata: wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Zrozumieliście to wszystko? Odpowiedzieli Mu: Tak jest. A On rzekł do nich: Dlatego każdy uczony w Piśmie, który stał się uczniem królestwa niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare. Gdy Jezus dokończył tych przypowieści, oddalił się stamtąd.

Królestwo Boże to jest dar.

Wymaga jednak współpracy.

Oto zadanie:

Odróżnianie dobrych ryb od złych.

I odrzucanie tych złych.

W codzienności:

To rozpoznawanie dobrych sytuacji.

To wybieranie dobrych podpowiedzi.

To chodzenie właściwymi ścieżkami.

To zadawanie się z właściwymi ludźmi.

To…

To właśnie oznacza w praktyce,

bycie uczniem Jezusa.

Wybierać z sieci codzienności, to co Boże.