Parafia Rzymskokatolicka
pw. św. Karola Boromeusza

na Starych Powązkach

Parafia Rzymskokatolicka
pw. św. Karola Boromeusza

na Starych Powązkach

Małżeństwo

Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu.

– Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 1055, § 1.

 

Przez ten sakrament Duch Święty sprawia, że jak Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie (Ef 5,25), tak małżonkowie chrześcijańscy, równi godnością, starają się podtrzymywać i umacniać swoje małżeństwo przez wzajemne oddanie i niepodzielną miłość, która wypływa z Boskiego źródła miłości, aby łącząc czynniki boskie i ludzkie, wśród pomyślności i przeciwności trwali w wierności ciałem i duchem, dalecy od wszelkiego cudzołóstwa i rozwodu.

– Konstytucja duszpasterska o Kościele, Gaudium et spes, nry 48,50

Informacja dla osób zamierzających zawrzeć związek małżeński

Przygotowanie bliższe
 • Należy zgłosić się do kancelarii parafialnej by ustalić datę sakramentu.
 • Kurs przedmałżeński
 • Spotkania w poradni rodzinnej
Przygotowanie bezpośrednie

Należy zgłosić się do kancelarii nie wcześniej niż 3 miesiące przed zaplanowaną datą ślubu, by spisać protokół przedmałżeński z następującymi dokumentami:

 • Metryka Chrztu każdego narzeczonego (wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem ślubu)
 • Świadectwo Bierzmowania (jeśli nie ma żadnej wzmianki na metryce Chrztu)
 • Ostatnie świadectwo katechizacji
 • Zaświadczenie z właściwego Urzędu Stanu Cywilnego o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego lub akt ślubu z Urzędu Stanu Cywilnego
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego
 • Zaświadczenie o odbyciu 3 spotkań w poradni rodzinnej
 • (*) wdowa lub wdowiec – odpis aktu zgonu zmarłego współmałżonka bądź współmałżonki
 • (*) osoby posiadające wyrok sądu stwierdzający nieważność wcześniejszego małżeństwa – należy przedstawiać oryginał

Uwaga!

W przypadku gdyby żaden z narzeczonych nie mieszkałby na terenie naszej parafii, to potrzebna jest „substytucja” z parafii zamieszkania narzeczonej bądź narzeczonego.

Spisanie aktu

Należy zgłosić się do kancelarii w tygodniu poprzedzającym ślub z następującymi dokumentami:

 • Zaświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach
 • Dany osobowe świadków (imię, nazwisko, wyznanie, wiek, adres zamieszkania)