Parafia Rzymskokatolicka
pw. św. Karola Boromeusza

na Starych Powązkach

Parafia Rzymskokatolicka
pw. św. Karola Boromeusza

na Starych Powązkach

Chrzest

Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania: „Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie.

– Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 1213

Chrzest w naszej parafii jest udzielany zazwyczaj w niedzielę podczas Mszy św. o godz. 12:30.

Informacja dla rodziców

Po umówieniu w kancelarii daty Chrztu, należy zgłosić się do kancelarii z dokumentami potrzebnymi by spisać akt Chrztu w księgach parafialnych nie wcześniej niż tydzień przed Chrztem

Dokumenty potrzebne do Chrztu dziecka

 • Odpis aktu urodzenia dziecka z USC
 • Świadectwo zawarcia sakramentu małżeństwa
 • Dane chrzestnych (ewentualnie świadków) – imię/imiona, nazwisko, wyznania, wiek i adres zamieszkania
 • Zaświadczenia chrzestnych z własnej parafii zamieszkania, że są wierzący i praktykujący i mogą zostać dopuszczeni do godności chrzestnego/ej

Warunki zostania chrzestnym

Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

 • jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;
 • ukończył szesnaście lat
 • jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
 • jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej;
 • nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

(Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 874,§1)

Chrzestnymi nie mogą być

 • osoby żyjące bez sakramentu małżeństwa
 • osoby niewierzące i niepraktykujące

W przypadku dziecka ze związku niesakramentalnego chrzest jest możliwy, po spełnieniu odpowiednich warunków, jedynie w parafii zamieszkania rodziców (zob. IV Synod Archidiecezji Warszawskiej, Statut 246). Z tego powodu należy zgłosić się do kancelarii parafialnej wcześniej.