Parafia Rzymskokatolicka
pw. św. Karola Boromeusza

na Starych Powązkach

Parafia Rzymskokatolicka
pw. św. Karola Boromeusza

na Starych Powązkach

Ruch Światło-Życie

W naszej Parafii pod wezwaniem świętego Karola Boromeusza w Warszawie na Starych Powązkach formuje się ruch oazowy: Światło Życie.

 

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy

Ruch Światło-Życie tworzy system formacji chrześcijańskiej zwanej deuterokatechumenalną (wtórny katechumenat). Wychodząc z założenia, że prawdziwa formacja chrześcijańska musi trwać przez całe życie, Ruch chce swym oddziaływaniem objąć jak najszersze kręgi społeczne, począwszy od dzieci, poprzez młodzież aż po dorosłych i rodziny.

Rekolekcje wakacyjne i praca w ciągu roku stanowią nierozłączną całość, dlatego każdy, kto chce wzrastać w charyzmacie Oazy, powinien prowadzić cotygodniową formację w oparciu o materiały właściwe dla swojego stopnia.

Formacja grup Dzieci Bożych związana jest z wychowaniem liturgicznym – ma owocować coraz głębszym rozumieniem i przeżywaniem liturgii oraz podjęciem odpowiednich do wieku posług liturgicznych. Formacja prowadzona jest w oparciu o podręczniki i notatniki, przygotowane pod redakcją ks. Stanisława Szczepańca.

Trzy nowe podręczniki dla grup dziecięcych zostały wypracowane przez Ruch Światło-Życie archidiecezji warszawskiej i zatwierdzone jako materiały studyjne, z których można spokojnie korzystać, a ewentualne uwagi przesyłać do Moderatora Generalnego. Podręczniki zawierają konspekty spotkań w ciągu roku przeznaczonych dla uczestników Oazy Dzieci Bożych. Jest to program trzyletni, rozpisany na cotygodniowe spotkania, a jego myśl przewodnią stanowi idea dziecięctwa Bożego. W każdym roku pracy formacyjnej myśl przewodnia będzie rozważana i realizowana w innym aspekcie:

  • Rok I: Dziecięctwo Boże w relacji do Ojca „Ad Patrem”, formacja skupiona wokół słowa Bożego (słowa życia), słowo to przyjęte z wiarą czyni nas dziećmi Bożymi; wchodzimy w relację do Boga.
  • Rok II: Dziecięctwo Boże przez Syna „Per Filium”, formacja skupiona wokół liturgii i sakramentów, przez sakramenty Chrystus daje nam udział w swoim synostwie Bożym.
  • Rok III: Dziecięctwo Boże w Duchu Świętym, we wspólnocie „In Spiritu, In Ecclesia”.

http://www.tarnow-oaza.pl/o-nas/formacja-w-ciagu-roku