Zadawaj Bogu pytania…

EWANGELIA – (Mt 13,36-43) 
Jezus odprawił tłumy i wrócił do domu. Tam przystąpili do Niego uczniowie i prosili Go: Wyjaśnij nam przypowieść o chwaście! On odpowiedział: Tym, który sieje dobre nasienie, jest Syn Człowieczy. Rolą jest świat, dobrym nasieniem są synowie królestwa, chwastem zaś synowie Złego. Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest diabeł; żniwem jest koniec świata, a żeńcami są aniołowie. Jak więc zbiera się chwast i spala ogniem, tak będzie przy końcu świata. Syn Człowieczy pośle aniołów swoich: ci zbiorą z Jego królestwa wszystkie zgorszenia i tych, którzy dopuszczają się nieprawości, i wrzucą ich w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha!

W atmosferze domu.

Uczniowie zadają pytanie.

Zadawaj Jezusowi pytania.

A Bóg ma Swój sposób odpowiadania.

Uzbrój się w cierpliwość.

A Bóg ci jej udzieli w najlepszym z momentów.

Potrzeba tylko otwartości serca.

By usłyszeć i przyjąć odpowiedź.