Ziarno Słowa, zaczyn Eucharystii…

EWANGELIA – (Mt 13, 31-35) 
Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść: „Królestwo niebieskie podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał na swej roli. Jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy wyrośnie, większe jest od innych jarzyn i staje się drzewem, tak że ptaki podniebne przylatują i gnieżdżą się na jego gałęziach”. Powiedział im inną przypowieść: „Królestwo niebieskie podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w trzy miary mąki, aż się wszystko zakwasiło”. To wszystko mówił Jezus tłumom w przypowieściach, a bez przypowieści nic im nie mówił. Tak miało się spełnić słowo Proroka: „Otworzę usta w przypowieściach, wypowiem rzeczy ukryte od założenia świata”.

Ziarnko gorczycy.

Mniejsze niż główka szpilki.

A staje się wielkim drzewem.

Odrobina zaczynu.

Niczym maleńka szczypta.

A zakwasza 36 kilogramów mąki.

Gorczyca daje bezpieczne schronienie.

Mąka na chleb nakarmi głodnych.

A serce człowieka, przesiąknięte Bożym Słowem.

Potrafi kochać miłością co jest z samego Boga.

Ziarno Słowa.

Zaczyn Eucharystii.

Zmienią życie tak, że…

Przekroczą najśmielsze marzenia.