Parafia Rzymskokatolicka
pw. św. Karola Boromeusza

na Starych Powązkach

Parafia Rzymskokatolicka
pw. św. Karola Boromeusza

na Starych Powązkach
NAJWIĘKSZY, najmniejszy – (Mt 18,1-5.10.12-14)

NAJWIĘKSZY, najmniejszy – (Mt 18,1-5.10.12-14)

A Bóg… EWANGELIA – (Mt 18,1-5.10.12-14) Uczniowie przystąpili do Jezusa z zapytaniem: Kto właściwie jest największy w królestwie niebieskim? On przywołał dziecko, postawił je przed nimi i rzekł: Zaprawdę, powiadam wam: Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak...

czytaj dalej
Codzienność miłości – (J 12, 24-26)

Codzienność miłości – (J 12, 24-26)

Ilekroć… EWANGELIA – (J 12, 24-26) Jezus powiedział do swoich uczniów: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto miłuje swoje życie, traci je, a kto...

czytaj dalej
Na falach życia – (Mt 14,22-33)

Na falach życia – (Mt 14,22-33)

Przesłanie brzmi… EWANGELIA – (Mt 14,22-33) Gdy tłum został nasycony, zaraz Jezus przynaglił uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili Go na drugi brzeg, zanim odprawi tłumy. Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, a On sam tam...

czytaj dalej
Uzdrowienie – (Mt 17, 14-20)

Uzdrowienie – (Mt 17, 14-20)

Moc… EWANGELIA – (Mt 17, 14-20) Pewien człowiek zbliżył się do Jezusa i padając przed Nim na kolana, prosił: „Panie, zlituj się nad moim synem! Jest epileptykiem i bardzo cierpi; bo często wpada w ogień, a często w wodę. Przyprowadziłem go do Twoich uczniów, lecz nie...

czytaj dalej
Ocalić życie – (Mt 16,24-28)

Ocalić życie – (Mt 16,24-28)

Chrystus jest życiem… EWANGELIA – (Mt 16,24-28) Jezus powiedział do swoich uczniów: Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego...

czytaj dalej
Przemienienie – (Mt 17,1-9)

Przemienienie – (Mt 17,1-9)

To nie Bóg, tylko ja… EWANGELIA – (Mt 17,1-9) Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką, osobno. Tam przemienił się wobec nich: twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto im się ukazali...

czytaj dalej