1. Z uwagi na złagodzone rygory na czas epidemii Ks. Kardynał Kazimierz Nycz odwołał dyspensę
z dnia 26 marca 2020 r. Tym samym od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy św. zwolnione są wyłącznie osoby w podeszłym wieku, osoby z objawami infekcji lub mające wskazania władz sanitarnych (na przykład pozostające w kwarantannie) oraz osoby sprawujące opiekę nad chorymi  i niepełnosprawnymi, co w niektórych przypadkach uniemożliwia im udział w niedzielnej Eucharystii.
2. Po wprowadzeniu czwartego etapu znoszenia obostrzeń w kościołach i innych miejscach kultu od soboty 30 maja przestaje obowiązywać limit osób.
Nadal obowiązkowe jest:
  • zasłanianie ust i nosa przez wiernych w kościołach,
  • zachowanie dystansu społecznego
  • zachowanie wszelkich norm służących bezpiecznemu i godnemu udzielaniu Komunii Świętej oraz właściwej troski o naczynia wykorzystywane w liturgii (obowiązek dezynfekowania rąk przez udzielających Ciało Pańskie przed i po zakończeniu obrzędu).