Bo jestem Jego…

EWANGELIA – (Mt 13,44-52) 
Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Z radości poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę. Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do kupca, poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją. Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do sieci, zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie przy końcu świata: wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Zrozumieliście to wszystko? Odpowiedzieli Mu: Tak jest. A On rzekł do nich: Dlatego każdy uczony w Piśmie, który stał się uczniem królestwa niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare.

Mówią, że człowiek szuka drugiej połowy.

Mówią, że każdy ma gdzieś bratnią duszę.

Ktoś taki jest bezcennym skarbem.

A jeśli ten skarb jest o wiele bliżej?

A jeśli ten skarb jest w tobie?

Bóg jest jak skarb ukryty w duszy.

Aby Go zdobyć, trzeba wybrać Go ponad wszystko.

Tak jak On, odnalazł mnie i wydobył z głębi grzechu.

Oddał za mnie wszystko, bo jestem Jego bezcenną perłą.